NMK Aremark innkaller til årsmøte!

Dato: 17.09.2020 kl: 18
Sted: Skytterhuset i Aremark.

Eventuelle saker må være styret i hende innen 10.09.2020
nmkaremark@outlook.com

Grunnet Covid-19 restriksjoner må vi ha påmelding til årsmøte. Fint om dere sender meg en melding på tlf 95824472 på hvem som kommer.

Saksliste:
1. Valg av dirigent, referent og 2 representanter til å underskrive
2. Godkjenne de stemmeberettige
3. Godkjenne innkalling og saksliste
4. Klubbens årsmeldinger
5. Klubbens regnskap i revidert stand
6. Fastsette medlemskontingent
7. Klubbens budsjett
8. Behandle innkomne saker
9. Valg av nytt styre og valgkomite

Velkommen!

Mvh styret i NMK Aremark