LITT TILLEGGSINFORMASJON ANGÅENDE VÅRLØPET 29-30 MAI

  • Depot åpner fredag kl 16
  • Innsjekk og teknisk vil foregå på egen depot plass
  • Parkering av hengere på indre bane og alle privatbiler i Gropa
  • Det er ikke tilgang på dusj denne helgen
  • Det er kun betaling med vipps
  • Brannservice Øst kommer på besøk og sjekker alle brannslukkere på egen depot plass.
  • Vi ber om at alle bidrar til å forebygge smitte ved å begrense unødvendige nærkontakter på anlegget.

Vi ser frem til en hyggelig helg i Brekka😀