Årsmøte

NMK Aremark innkaller til årsmøte.

Dato: 26.03.2022
Sted: Furulund
Kl: 17.00

Eventuelle saker må være styret i hende innen 19.03.2022
nmkaremark@outlook.com

Saksliste:

  1. Valg av dirigent, referent og 2 representanter til å underskrive.
  2. Godkjenne de stemmeberettigete
  3. Godkjenne innkalling og saksliste
  4. Klubbens årsmeldinger
  5. klubbens regnskap i revidert stand
  6. Fastsette medlemskontingent
  7. Klubbens budsjett
  8. Behandle innkomne saker
  9. Valg av nytt styre og valgkomite

Velkommen

Mvh styret i NMK Aremark