Deltagermeldinger

DELTAGERMELDING 3

Endring pkt 2.4 «Sportskomitee»;
Rune Orderud og Freddy Haugen trer ut av sportskomiteen siden de selv skal kjøre.

DELTAGERMELDING 2

Endring pkt 5.9 «Innledende omganger»; Det kjøres 3 omganger à 3 runder – Alternativspor kan tas i første runde.

Endring pkt. 8.6 «Covid 19»; Hver fører kan ha med 3 teammedlemmer som må meldes inn med navn og telefonnummer til Torill Minge på forhånd. (958 24 472) DET ER IKKE TILLAT MED PUBLIKUM!

DELTAGERMELDING 1

Bilcross junior trening uteble dessverre i tilleggsreglene, men de er selvfølgelig invitert til å kjøre trening på klubbløpet. Startavgift 100kr😊