Publikum

Endelig får vi kjøre løp med publikum igjen!

Sommerfestivalen blir kjørt i uke 30, hvor vi har tillatelse til å ha 400 i publikum. På grunn av fortsatt restriksjoner rundt Covid-19 gjelder disse reglene:

  • 400 publikum pr dag, hvor de 400 første som dukker opp er de som får komme inn pr dag. Er du blant de første på onsdagen betyr ikke dette at du automatisk får komme inn på torsdag.
  • Publikum skal kun være på publikumsplassen. Det er ikke tillat å gå i depot når man er publikum!
  • Publikum får bånd til hver dag.
  • Publikum skal holde avstand og følge gjeldende smittevern.
  • Det blir en egen kiosk for publikum.
  • Publikum blir delt inn i 2 kohorter à 200stk.
  • Det er vakthold på publikumsplass hver dag.

I år ser vi oss dessverre nødt til å ta inngangspenger fra publikm, grunnet de ekstra restriksjonene og utgiftene klubben får på grunn av Covid-19. For å kunne ha publikum må vi ha ekstra vakthold og følge regler knyttet til Covid-19, derfor må vi gjøre dette i år.

Pris for å se årets råeste sommerløp er 50kr pr person, pr dag, i gjengjeld garanterer vi fart og spenning! Alle publikum må gå inn ved HC-parkeringa (parkeringa oppe i lia), hvor dere blir registrert med navn og kontaktinformasjon.

Minner om at vi har kapasitet til 400 publikum! Håper å se deg der🤩