Bli medlem

Dere er alle hjertelig velkommen i klubben vår!
Nedenfor finner du informasjon for hvordan går frem for å bli medlem.

Informasjon om medlemskap i NMK klubb
(Det er viktig at du leser dette før du legger inn ditt medlemskap)

MEDLEMSKAP
NMK har like medlemskategorier som gjelder for alle NMK klubber.

Disse er:
*Senior (fra det år man fyller 18)
*Junior (til og med det år man fyller 17)
*Ledsager-Foresatt (til hovedmedlem senior eller junior)
*Pensjonistmedlem (fra det år alminnelig pensjonsalder starter).

OBS: Skal man ha førerlisens tilknyttet Norges Bilsportforbund må man inneha et junior eller seniormedlemskap. Ledsager – Foresatt medlemskap er da ikke godkjent.

Dette gjelder ikke ledsagerlisens. Da kan man ha Ledsager – Foresatt medlemskap som tidligere.

De anbefalte satsene fra NMK sentralt er i ny Landsmøteperiode er kr 550,- for senior og 350,- for de ytterligere medlemsskap Ledsager- foresatt, junior og pensjonist. (Enkelte klubber har vedtatt andre satser enn dette i sine årsmøter).

Enkeltmedlemmer tilsluttet NMKs klubber skal fortrinnsvis registreres av Hovedstyret i et sentralt medlemsregister for hele landet. Medlemsregisteret administreres av NMK sentralt.

Nye medlemmer som tegnes etter 01.09 betaler halv kontingent ut året (Dette gjelder ikke medlemmer som allerede er registrert i NMKs medlemsregister. Allerede medlem med medlemsnummer og utfakturert for inneværende år kan ikke benytte dette. Medlemskap må da betales i sin helhet )

Livsvarige medlemmer er de som det er betalt en engangsavgift for av egen klubb. Disse betaler ikke medlemskap pr år.

Som Ledsager – Foresatt kan opptas mot ektefelle/samboer og barn.  Et Ledsager – Foresatt medlemskap er knyttet til et senior- eller juniormedlemskap og er først gyldig når dette medlemskapet er betalt. Så snart et familiemedlem flytter fra hovedmedlemmets adresse, skal det gå over som alminnelig medlem. Et Ledsager – Foresatt medlemskap har ellers samme rettigheter som alminnelige medlemmer på klubbnivå.

Pensjonister betaler samme kontingent som juniorer, fra den til enhver tid gjeldende pensjonsalder.

VERV I NMK ORGANISASJONEN
Skal man være stemmeberettiget i NMK klubb må man være betalende medlem av klubben.

Man kan ikke sitte i styreverv eller andre verv i NMK organisasjonen hvis man ikke er medlem av NMK

KRAV OM FORESATT
Har man barn (juniorfører) under 16 år som utøver gren tilknyttet Norges Motorsportforbund, må man som foresatt inneha et medlemskap som ledsager. Dette kan løses ved å meldes seg inn som Ledsager- Foresatt (et medlemskap som innehar alle de rettigheter et junior el senior medlemskap har. Man kan også kjøre på dette medlemskapet). Se lovverk/krav om ledsager på  www.nmfsport.no

Har man barn (juniorfører) under 18 år som utøver Formel K (Kart) må man som foresatt inneha medlemskap som ledsager i klubb tilknyttet NBF. Se lovverk på bilsport.no.

Har man barn (juniorfører) som kjører bilcross jr må man som foresatt være medlem i klubb tilknyttet NBF. Foresatt skal være tilstede under konkurranser og trening. Se lovverk på bilsport.no.

De som melder seg inn i november måned, får sitt medlemskap 5. desember sammen med hovedutsendelsen av medlemskort for 2017.

For å melde deg inn i NMK – klikk her.

(Dersom du ER eller HAR VÆRT medlem de tre siste årene skal du IKKE benytte innmeldingsskjema, men ta kontakt med NMK kontoret på e-post.)