Historie

NMK AREMARK

Klubben ble startet av Tom Vidar Lervik, Jan Steinar Bergseth og Torbjørn Vestby. Med seg i det første styret hadde de Jan Helge Lervik, Helge Lervik, Anne- Marie Johansen og Ole Moen
NMK Aremark ble en virkelighet ettersom det var en ganske stor motorinteresse i Aremark og man ville prøve å starte en egen klubb i bygda. Det hadde vært vage planer i lengre tid, men i desember 1985 tok Jan Steinar Bergseth kontakt med Norsk Motorklubb og de støttet oppunder ideen.
Det ble satt opp et styre og sendt søknad om opptak i NMK den 16.desember 1985. Den 27.januar 1986 kom det positivt svar pr. telefon. Papirene på opptaket ble sendt oss den 7. februar 1986. For de medlemmer som måtte komme, vil NMK Aremark forsøke på beste måte å aktivisere både unge og eldre innenfor alt som har med motorsport å gjøre.
Det som nå sto først på listen var å verve medlemmer til klubben, for så å få i gang aktiviteter i klubben. Forhåpningene til antall medlemmer det først året var fra 30-100, så nå gjenstod det bare å se hvor mange det ble.
I dag er vi ca. 160 medlemmer og av de er det rundt 65 aktive førere, men det er likevel ønskelig å få flere medlemmer. Klubben har medlemmer fra hele gamle Østfold og fra Akershus og Follo. Både de som ønsker å prøve seg som fører, og de som har lyst til å være med som støtte er velkomne.
Grupper i klubben er nå: Bilcross senior, bilcross junior og rallycross. Aldersgrensen for bilcross er 15 år. Vi har en del aktive utøvere, men ønsker oss alltid flere!
Klubben har nok blitt best kjent gjennom bilcross hvor vi har tre landsfinaleseiere: den første i
Dokka, 1989: Tom Vidar Lervik
Elverum, 1996: Dag Vidar Bønegaard
Kvinesdal, 2007: Morten Gjerstad.
Velkommen som nytt medlem, eller som publikum!

Hilsen oss i
NMK AREMARK