Forside Sosiale medier Vårløp Sommerfestivalen Høstløpet Klubbløpet Trening Om Oss Kontakt oss Bli Medlem


©NmkAremark Norsk Motor Klubb - Vi er Motorsport Norge..
Forside Sosiale medier Vårløp Sommerfestivalen Høstløpet Klubbløpet Trening Om Oss Kontakt oss Bli Medlem Bilder
Bli Medlem Følg linken her så kommer du inn på nmk.no å kan melde deg inn.

Om medlemskap i NMK klubb

(Les dette før du legger inn ditt medlemskap)


MEDLEMSKAP


NMK har like medlemskategorier som gjelder for alle NMK klubber. Disse er: Senior (fra det år man fyller 18) Junior (til og med det år man fyller 17) Familiemedlem (til hovedmedlem) Pensjonistmedlem (fra det år alminnelig pensjonsalder starter). Alle medlemskap i NMK er gyldig for uttak av lisens i våre forbund De ambefalte satsene fra NMK sentralt er kr 460,- for senior og 250,- for andre medlemsskap. Enkelte klubber har vedtatt andre satser enn dette i sine årsmøter. Enkeltmedlemmer tilsluttet NMKs klubber skal fortrinnsvis registreres av Hovedstyret i et sentralt medlemsregister for hele landet. Medlemsregisteret administreres av NMK sentralt. Nye medlemmer som tegnes etter 01.09 betaler halv kontingent ut året (Dette gjelder ikke medlemmer som allerede er registrert i NMKs medlemsregister). Livsvarige medlemmer er de som det er betalt en engangsavgift for. Som familiemedlemmer kan opptas senior-/hovedmedlems ektefelle/samboer og hjemmeboende barn. Et familiemedlemskap er knyttet til et senior- eller juniormedlemskap og er først gyldig når dette medlemskapet er betalt. Så snart et familiemedlem flytter fra hovedmedlemmets adresse, skal det gå over som alminnelig medlem. Et familiemedlem har ellers samme rettigheter som alminnelige medlemmer.


Pensjonister betaler samme kontingent som juniorer, fra den til enhver tid gjeldende pensjonsalder.


Kun NYE medlemmer kan benytte medlemskap med halv kontigent etter 1. september.


Allerede meldem med medlemsnummer og utfakturert for inneværende år kan ikke benytte dette. Medlemskap må da betales i sin helhet VERV I NMK ORGANISASJONEN Skal man være stemmeberettiget i NMK klubb må man være betalende medlem av klubben. Man kan ikke sitte i styreverv eller andre verv i NMK organisasjonen hvis man ikke er medlem av NMK KRAV OM FORESATT Har man barn (juniorfører) under 16 år som utøver gren tilknyttet Norges Motorsportforbund, må man som foresatt inneha et medlemskap som ledsager. Dette kan løses ved å meldes seg inn som familiemedlem (et medlemskap som innehar alle de rettigheter et junior el senior medlemskap har. Man kan også kjøre på dette medlemskapet).se lovverk/krav om ledsager på motorsportforbundet.no.


Har man barn (juniorfører) under 18 år som utøver Formel K (Kart) må man som foresatt inneha medlemskap som ledsager i klubb tilknyttet NBF. Se lovverk i kartingboka 2011.. Har man barn (juniorfører) som kjører bilcross jr må man som foresatt være medlem i klubb tilknyttet NBF. Foresatt skal være tilstede under konkurranser og trening. Se lovverk i bilsportboka 2011.


De innmeldinger som kommer etter 15.10 ansees som innmeldinger for 2013 og sendes ut i hovedutsendelsen januar 2013. Ønskes medlemskap etter 15.10.12 gjeldende for 2012 , skriv dette i tilleggsinfofeltet i innmeldingsskjema