OBS!


I disse tider med Covid-19 er det påmelding til trening til leder på forhånd. Det er IKKE mulighet for å bare dukke opp i Brekka for å trene i disse korona tider, det må avtales på forhånd. Vi henviser til de smittevernregler som gjelder for alle pr i dag og ber alle om å opptre i henhold til dette😊

Treningsavgift betales med Vipps når dere kommer.


Vi satser på treninger hver onsdag og annenhver lørdag. Det vil bli lagt ut påmelding før hver trening fremover :) 

Priser


Medlemmer: 

Junior 3x3 gratis, neste 3x3: 50kr

Senior 3x3: 100kr 


Ikke medlemmer: 

Junior 3x3: 200kr
Senior 3x3: 400kr


Åpen kiosk på treningene i Brekka! (Med unntak av enkelte varer i henhold til smittevern). 

Eventuelle endringer blir kunngjort på hjemmesida og facebook-sida vår.